ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ¿U¯åˆ†å½“é’±ç”?制药¾|‘喊你领钱!¿U¯åˆ†æŠ½å¥–‹zÕdŠ¨ä¸“题_制药¾|?/title> <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.1.js" ></script> <link rel="stylesheet" href="css/lottery2015.css?v=201512140009" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="js/scroll.js"></script> <script type="text/javascript"> jQuery(function () { jQuery("#windiv").myScroll({ speed: 40, //数å€ÆD¶Šå¤§ï¼Œé€Ÿåº¦­‘Šæ…¢ rowHeight: 34 //li的高åº? }); }); </script> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"><style type="text/css"> <!-- a:visited { color: #000000; text-decoration: none; } a:active { color: #000000; text-decoration: none; } body,td,th { color: #000000; font-family: 新宋ä½? font-size: 12px; } a:link { text-decoration: none; } a:hover { text-decoration: none; color: #000000; } .STYLE1 { font-size: 16px; font-weight: bold; } .STYLE22 {font-size: 14} .b {color:#FFFFFF} .STYLE23 {color: #0000FF} --> </style><meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="head"> <iframe src="/default.aspx?Include/caigou/caigou_header" allowtransparency="true" width="100%" height="34" scrolling="no" frameborder="0"></iframe> </div> <div class="main"> <div class="content"> <a href="tencent://message/?uin=652787579&Site=制药¾|?amp;Menu=yes" class="qq">652787579</a> <a class="telephone">0571-87759679</a> <div class="flash" id="flash"></div> <div class="flashBottom"> <img src="images/flash_bottom.png"> </div> <div class="win"> <div id="windiv" style=" overflow:hidden;height:399px;width:307px; "> <ul id="winlist"> </ul> </div> <a class="btn" href="/UserManage/Default.aspx?Service_LotteryManage" target="_blank" ></a> </div> <div class="rule"> <p><font>1ã€?/font>‹zÕdŠ¨æ—‰™—´åQ?019òq?æœ?日—â€?019òq?æœ?1æ—?/p> <p><font>2ã€?/font>本次抽奖‹zÕdŠ¨<span>只限本网站会å‘?/span>åQŒæŠ½å¥–前请先ç™Õd½•ã€?/p> <p><font>3ã€?/font>每个账号每天限抽å¥?span>20‹Æ?/span>åQŒæ¯æŠ½ä¸€‹Æ¡ä‹Éç”?span>100¿U¯åˆ†</span>ã€?/p> <p><font>4ã€?/font>中奖后服务券可在后台查看åQŒå®žç‰©å¥–品请åœ?个工作日内联¾pÕd®¢æœ?/p> <p><font>5ã€?/font>兑奖旉™—´æˆªæ­¢åQ?019òq?æœ?1日ã€?/p> <p><font>6ã€?/font>本次‹zÕdŠ¨æœ€¾lˆè§£é‡Šæƒå½’浙江兴旺宝明通网¾lœæœ‰é™å…¬å¸æ‰€æœ‰ã€?/p> </div> <div class="weixin"> <a > <img src="images/APP.jpg"/> </a> <p>扫一æ‰?<br /> 下蝲制药¾|‘APP</p> </div> </div> </div> <SCRIPT> flashHoler = "flash" //加蝲flash的容器ID autoPlay = "no" //初始化时是否自动旋è{åQ?yes" or "no" setPointer = "yes" //初始化时是否讄¡½®é¼ æ ‡æŒ‡é’ˆåQ?yes" or "no" url_bg = "images/bg1.png"; //转盘背景囄¡‰‡ url_prize = ""; //奖品囄¡‰‡ url_pointer = "images/btnStart.png"; //指针囄¡‰‡ url_btnStart = ""; //开始按钮图片,可以是图片或flash url_btnOver = ""; //鼠标¾lè¿‡å›„¡‰‡ url_btnWait = ""; //旋è{˜q‡ç¨‹ä¸­æŒ‰é’®å›¾ç‰? url_btnSuc = ""; //旋è{¾l“束后按钮图ç‰? W_bg = "510"; //背景囄¡‰‡ž®ºå¯¸ W_btn = "144"; //按钮囄¡‰‡ž®ºå¯¸ W_pointer = "170"; //指针囄¡‰‡å®½åº¦ H_pointer = "155"; //指针囄¡‰‡é«˜åº¦ </SCRIPT> <SCRIPT> function loadFlash() { flashStr = "<object classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000 codebase=http:\/\/fpdownload.macromedia.com\/pub\/shockwave\/cabs\/flash\/swflash.cab#version=8,0,0,0 width=510 height=510 id=flashvars>" + " <param name=movie value=flash.swf \/>" + " <param name=FlashVars value=\"autoPlay=" + autoPlay + "&setPointer=" + setPointer + "&url_bg=" + url_bg + "&url_prize=" + url_prize + "&url_pointer=" + url_pointer + "&url_btnStart=" + url_btnStart + "&url_btnOver=" + url_btnOver + "&url_btnWait=" + url_btnWait + "&url_btnSuc=" + url_btnSuc + "&W_bg=" + W_bg + "&W_btn=" + W_btn + "&W_pointer=" + W_pointer + "&H_pointer=" + H_pointer + "\" \/>" + " <param name=quality value=high \/>" + " <param name=wmode value=transparent \/>" + " <embed src=flash.swf FlashVars=\"&autoPlay=" + autoPlay + "&setPointer=" + setPointer + "&url_bg=" + url_bg + "&url_prize=" + url_prize + "&url_pointer=" + url_pointer + "&url_btnStart=" + url_btnStart + "&url_btnOver=" + url_btnOver + "&url_btnWait=" + url_btnWait + "&url_btnSuc=" + url_btnSuc + "&W_bg=" + W_bg + "&W_btn=" + W_btn + "&W_pointer=" + W_pointer + "&H_pointer=" + H_pointer + "\" quality=high wmode=transparent width=510 height=510 name=flashvars type=application\/x-shockwave-flash pluginspage=http:\/\/www.macromedia.com\/go\/getflashplayer \/>" + "<\/object>" + "<style type=\"text\/css\">:focus {outline:0;}<\/style>" document.getElementById(flashHoler).innerHTML = flashStr; }; loadFlash(); </SCRIPT> <script type="text/javascript" src="js/comm.js?v=20151210059"></script> <div class="bg" id="DivAllBackground" style="display: none;"></div> <!--中奖--> <div class="win_record" > <div class="win_record_box"> <span>Hi,某某</span> <p>恭喜中奖</p> <div> <b>中奖旉™—´2015òq?æœ?0æ—?/b> </div> <p>恭喜中奖</p> <div> <b>中奖旉™—´2015òq?æœ?0æ—?/b> </div> <p>恭喜中奖</p> <div> <b>中奖旉™—´2015òq?æœ?0æ—?/b> </div> <div class="service_rule"> 服务åˆæ€‹É用规åˆ?<br /> 1、服务券只用于新开服务åQˆå«æ–îC¸šåŠ¡ï¼‰åQŒå…‘奖截止期限äؓ2019òq?æœ?1日ã€?br /> 2、服务券可叠加ä‹É用,但每™åҎœåŠ¡çš„使用金额不超˜q‡æœåŠ¡æ€»é‡‘额的20%ã€?<br /> 3、客æˆäh–­¾U¦æ—¶˜qžåŒ¿U¯åˆ†ã€æœåŠ¡åˆ¸åŒæ—¶ä½œåºŸåQŒé™¾U§ç®‹è´¹åº”降低相应比例¿U¯åˆ†å’ŒæœåŠ¡åˆ¸ã€? </div> <a href=""></a> </div> </div> <!--未中å¥?-> <div class="login" > <div class="login_box"> <input class="name" type="text" name="txtuserName" id="txtuserName" value="用户å? onFocus="if(jQuery('#txtuserName').val()=='用户å?)jQuery('#txtuserName').val('');" onBlur="if(jQuery('#txtuserName').val()==''){jQuery('#txtuserName').val('用户å?);jQuery('#ErrUserName').show();}else{jQuery('#ErrUserName').hide();}" /> <p style="display: none;" id="ErrUserName">用户名不能äؓ½I?/p> <input class="word" type="password" id="txtpassWord" value="密码.." onFocus="if(jQuery('#txtpassWord').val()=='密码..')jQuery('#txtpassWord').val('');" onBlur="if(jQuery('#txtpassWord').val()==''){jQuery('#txtpassWord').val('密码..');jQuery('#ErrPass').show();}else{jQuery('#ErrPass').hide();}"/> <p style="display: none;" id="ErrPass">密码不能为空</p> <input class="phone" type="text" id="txtPhone" value="电话" onfocus="if(jQuery('#txtPhone').val()=='电话')jQuery('#txtPhone').val('');" onBlur="if(jQuery('#txtPhone').val()=='')jQuery('#txtPhone').val('电话');"/> <p style="display: none;">电话不能为空</p> <input class="weixin_num" type="text" id="txtweixin" value="微信å? onkeydown="if(event.keyCode==13)return CheckLogin();" onFocus="if(jQuery('#txtweixin').val()=='微信å?)jQuery('#txtweixin').val('');" onBlur="if(jQuery('#txtweixin').val()=='')jQuery('#txtweixin').val('微信å?);"/> <p style="display: none;">微信号不能äؓ½I?/p> <input type="button" class="login_btn" style=" cursor:pointer;" onclick="CheckLogin();return false;" /> <a href="javascript:location.reload();"></a> </div> </div> <div class="no_win" id="divLevel4" > <div class="no_win_box"> <a href="javascript:location.reload();" class="again_btn"></a> <a href="javascript:location.reload();" class="close"></a> <a class="no_win_number">20</a> </div> </div> <div class="package red_bag" id="divLevel8"> <div class="red_bag_box"> <a href="/UserManage/Default.aspx?Service_LotteryManage" target="_blank" class="look_btn"></a> <span id="Span1" class="bdsharebuttonbox bdshare-button-style0-16" data-bd-bind="1421374974221"> <a data-cmd="count" class="share_btn" style="background-image:inherit;"></a></span> <a href="javascript:location.reload();" class="close"></a> <a class="win_information" style="font-size:36px;">¼œžç§˜<font style="width: 180px; font-size:43px;">暖心大礼</font></a> </div> </div> <div class="red_bag_20 red_bag" id="divLevel7" > <div class="red_bag_box"> <a href="/UserManage/Default.aspx?Service_LotteryManage" target="_blank" class="look_btn"></a> <span id="Span6" class="bdsharebuttonbox bdshare-button-style0-16" data-bd-bind="1421374974221"> <a data-cmd="count" class="share_btn" style="background-image:inherit;"></a></span> <a href="javascript:location.reload();" class="close"></a> <a class="win_information">服务åˆ?font>20</font>å…?/a> </div> </div> <div class="red_bag_50 red_bag" id="divLevel6" > <div class="red_bag_box"> <a href="/UserManage/Default.aspx?Service_LotteryManage" target="_blank" class="look_btn"></a> <span id="Span5" class="bdsharebuttonbox bdshare-button-style0-16" data-bd-bind="1421374974221"> <a data-cmd="count" class="share_btn" style="background-image:inherit;"></a></span> <a href="javascript:location.reload();" class="close"></a> <a class="win_information">服务åˆ?font>50</font>å…?/a> </div> </div> <div class="red_bag_100 red_bag" id="divLevel5"> <div class="red_bag_box"> <a href="/UserManage/Default.aspx?Service_LotteryManage" target="_blank" class="look_btn"></a> <span id="Span4" class="bdsharebuttonbox bdshare-button-style0-16" data-bd-bind="1421374974221"> <a data-cmd="count" class="share_btn" style="background-image:inherit;"></a></span> <a href="javascript:location.reload();" class="close"></a> <a class="win_information">服务åˆ?font>100</font>å…?/a> </div> </div> <div class="red_bag_200 red_bag" id="divLevel3"> <div class="red_bag_box"> <a href="/UserManage/Default.aspx?Service_LotteryManage" target="_blank" class="look_btn"></a> <span id="Span3" class="bdsharebuttonbox bdshare-button-style0-16" data-bd-bind="1421374974221"> <a data-cmd="count" class="share_btn" style="background-image:inherit;"></a></span> <a href="javascript:location.reload();" class="close"></a> <a class="win_information">服务åˆ?font>200</font>å…?/a> </div> </div> <div class="red_bag_500 red_bag" id="divLevel2"> <div class="red_bag_box"> <a href="/UserManage/Default.aspx?Service_LotteryManage" target="_blank" class="look_btn"></a> <span id="Span2" class="bdsharebuttonbox bdshare-button-style0-16" data-bd-bind="1421374974221"> <a data-cmd="count" class="share_btn" style="background-image:inherit;"></a></span> <a href="javascript:location.reload();" class="close"></a> <a class="win_information">服务åˆ?font>300</font>å…?/a> </div> </div> <div class="package red_bag" id="divLevel1"> <span class="red_bag_box"> <a href="/UserManage/Default.aspx?Service_LotteryManage" target="_blank" class="look_btn"></a> <span id="bdsharebuttonbox" class="bdsharebuttonbox bdshare-button-style0-16" data-bd-bind="1421374974221"> <a data-cmd="count" class="share_btn" style="background-image:inherit;"></a></span> <a href="javascript:location.reload();" class="close"></a> <a class="win_information">华äؓ<font style="width: 180px;">nova4</font></a> </span> </div> <script> window._bd_share_config = { "common": { "bdSnsKey": {}, "bdText": "", "bdMini": "2", "bdMiniList": false, "bdPic": "", "bdStyle": "0", "bdSize": "16" }, "share": {}, "image": { "viewList": ["qzone", "tsina", "tqq", "renren", "weixin"], "viewText": "分äín刎ͼš", "viewSize": "16" }, "selectShare": { "bdContainerClass": null, "bdSelectMiniList": ["qzone", "tsina", "tqq", "renren", "weixin"]} }; with (document) 0[(getElementsByTagName('head')[0] || body).appendChild(createElement('script')).src = 'http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / 36e5)];</script> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> <tr> <td> </td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#c8042c" style="border:1px solid #E4E4E4" > <tbody> <tr> <td height="31"><div align="center"><a class="h" href="/service/Service21.html" target="_blank">关于我们</a> <span class="b">|</span> <a class="h" href="/service/service1.html" target="_blank">本站服务</a> <span class="b">|</span> <a class="h" href="/service/service3.html" target="_blank">会员服务</a> <span class="b">|</span> <a class="h" href="/service/Service4.html" target="_blank">òq¿å‘ŠæœåŠ¡</a> <span class="b">|</span> <a class="h" href="/service/Service17.html" target="_blank">企业建站</a> <span class="b">|</span> <a class="h" target="_blank">旗下¾|‘ç«™</a> <span class="b">|</span> <a class="h" href="/link" target="_blank">友情链接</a> <span class="b">|</span> <a class="h" href="/product/newtype.html" target="_blank">产品分类‹¹è§ˆ</a> <span class="b">|</span><a class="h" href="/productsitemap.html" target="_blank">产品sitemap</a> <span class="b">|</span><a class="h" href="/Feature/zt/zc/index.html" target="_blank">微门æˆ?/a> <span class="b">|</span> <a class="h" href="/job" target="_blank">诚聘英才</a></div></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"><table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="632"><div align="center"><span class="css STYLE22"> <a href="http://www.szqtec.cn/" class="STYLE23">制药¾|?-制药机械行业“互联网+”服务åã^å?Copyright 2019 zyzhan.com All Rights Reserved</a><br /> <br /> 客服热线åQ?571-87759679   媒体合作热线åQ?571-89719776    加盟热线åQ?571-87759679<br /> <br /> 法律™åùN—®åQšæµ™æ±Ÿå¤©å†Œå¾‹å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ 贄¡†™æ˜Žå¾‹å¸?ICP备案åøP¼š‹¹™B2-20100369</font></span></div></td> <td width="15"> </td> <td width="168"><div align="center"><img src="images/erweima.jpg" width="100" height="100" /></div></td> </tr> </table></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> </tbody> </table> <a href="http://www.szqtec.cn/">ÖÆÒ©»úе</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>